Friendly webs:

Sites from different artists, workshops and editorials where I have worked.

Webs amigues:

Webs d'altres artistes, editorials i tallers amb els quals  he col·laborat.

Webs amigas:

Webs de otros artistas, editoriales y talleres con los que he colaborado.

© Bernat Gómez Lucas